Lời nói đầu
Ý kiến của đại diện Gia tộc
Tóm tắt nguồn gốc dòng tộc
Phả đồ tộc và các chi, phái
Thân thế sự nghiệp của nguyên tiền thủy tổ
Tài liệu tham khảo

 

TÓM TẮT NGUỒN GỐC DÒNG TỘC

*****

Tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm là một Đại Chi của Đại Tộc Nguyễn, thuộc dòng họ Nguyễn Bặc.

Nguyên tiền Thủy tổ Đại Tộc Nguyễn là ngài Nguyễn Bặc (924 – 979) người cùng thời, cùng quê với Đinh Bộ Lĩnh, đã có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Năm Mậu Thìn (968) khi lên ngôi lấy hiệu Tiên Hoàng Đế, Đinh Bộ Lĩnh phong cho Nguyễn Bặc là Đinh Quốc Công. Ngài Nguyễn Bặc là người có công xây dựng và hết mực trung thành với triều Đinh, ngài mất vào thời Phế Đế (15 tháng 10 năm Kỷ Mão), đến triều nhà Lý được truy phong là Phúc Thần, nhà thờ và lăng mộ tại Đại Hữu xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Thời Lý, Trần và Hậu Lê, con cháu của ngài Nguyễn Bặc vào định cư tại Thanh Hóa, nhiều người học giỏi, đỗ đạt cao ra làm quan giúp nước, trong đó có ngài Viễn tổ Nguyễn Bá Cao – Thái phó phổ Quận công (hậu duệ đời thứ 19 của ngài Nguyễn Bặc, con trai thứ 7 của ngài Nguyễn Công Duẫn, khoảng 1460 – 1522), lăng mộ và nhà thờ tại Gia Miêu – Thanh Hóa (đình Gia Miêu – Hà Trung – Thanh Hóa thờ ngài Nguyễn Công Duẫn thân sinh Nguyễn Bá Cao). Thời Lê Anh Tông (1558) con cháu của ngài Nguyễn Bá Cao, trong đó có ngài Nguyễn Liễu, theo chúa tiên Nguyễn Hoàng đi trấn thủ Thuận Hóa (Doanh trại của Thuận Hóa lúc bấy giờ đóng tại Triệu Phong – Quảng Trị).

Năm Canh Thân – 1560, theo chủ trương của chúa tiên Nguyễn Hoàng, ngài Nguyễn Liễu (Thanh Liễu, Văn Liễu, tự Đào), hậu duệ đời thứ 22 của ngài Nguyễn Bặc*, cháu đời thứ 3 của ngài Nguyễn Bá Cao cùng người em tên là Nguyễn Văn Nghiêm vào khẩn hoang lập ấp tại làng Bích Trâm – xã Điện Hòa – huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ngài Tán lý lộc Quận công Nguyễn Liễu (Thanh Liễu, Văn Liễu, tự Đào) là Người khởi tổ tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm đến nay đã qua 450 năm, kế tục 15 đời con, cháu. Để ghi nhớ công lao của ngài và các bậc tiền nhân, ông - cha ta đã xây dựng nhà thờ, lăng mộ, lập văn bia, phả tộc khá hoàn chỉnh nhưng trải qua các biến cố, thiên tai – địch họa, nhất là qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946 – 1975), các chính bản, di tích bị tàn phá, thất lạc, hiện còn phần mộ và nhà thờ của ngài tại thôn Bích Bắc – xã Điện Hòa – huyện Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam. Là người họ Nguyễn đầu tiên đến khai canh - khai cư, lập làng tại đây nên ngài Nguyễn Liễu được sắc phong Tiền hiền, được thờ làm thành hoàng làng, nhà thờ tộc của ngài được gọi là nhà thờ tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm**.

Ngài Nguyễn Liễu sinh hạ ngài Nguyễn Đình Tiêu. Ngài Nguyễn Đình Tiêu sinh hạ ngài Nguyễn Đình Tiềm, Nguyễn Đình Nhiệm. Ngài Nguyễn Đình Tiềm, Nguyễn Đình Nhiệm sinh hạ các vị tổ kế tục đời sau. Ba anh em – cháu đời thứ 7 của ngài Nguyễn Liễu là Nguyễn Kết, Nguyễn Nên, Nguyễn Vạt được hưởng quyền thừa kế định cư – canh tác phần ruộng đất của tộc Nguyễn Quang Tiền khẩn hoang tại làng Bích Trâm – xã Điện Hòa – huyện Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam, từ đây hình thành 3 phái. Để tóm tắt nguồn gốc dòng tộc và khắc ghi công đức tiền nhân, tại nhà thờ tộc Nguyễn Quang Tiền và lăng mộ tiền hiền ngài Nguyễn Liễu có đôi vế đối như sau:

* Về nguồn gốc dòng tộc:

Đại Hữu khởi nguyên – hậu duệ Gia Miêu xuất;

Bích Trâm khẩn ấp – Quang Tiền công tước lai.

Nguyên văn chữ Hán:

 

* Về công đức tiền nhân:

Phụng mệnh nam triều vi trấn ải;

Tùng huynh khẩn địa định nghi sào.

Nguyên văn chữ Hán:


Mời xem phả đồ tộc và các chi phái ở phần hai.
-----------------------------------------------
* Có tông đồ ghi ngài Nguyễn Liễu là hậu duệ đời thứ 17 của ngài Nguyễn Bặc.
** Con cháu họ Nguyễn, gốc Nguyễn Bặc có người ở chi trên, phái trên vào định cư tại đây, nhưng nếu không thuộc Hệ Đế Vương thì đều đến sau và là cháu nhiều đời sau của ngài Nguyễn Liễu và Nguyễn Thanh Nghiêm.

 

 

====================== BẢN CHỮ HÁN ======================

 


 


 


 


 


Mời quý vị xem tiếp phần Phả đồ Tộc và các chi, phái!

 

Số người truy cập trang WEB: visitor counter
Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm - xã Điện Hòa - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người đại diện tộc Nguyễn Quang Tiền.
Để liên lạc, tìm hiểu thông tin xin vui lòng liên hệ Email: pminh36@gmail.com.
Di động: 0945.313.336.
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2007.