Lời nói đầu
Ý kiến của đại diện Gia tộc
Tóm tắt nguồn gốc dòng tộc
Phả đồ tộc và các chi, phái
Thân thế sự nghiệp của nguyên tiền thủy tổ
Tài liệu tham khảo

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

*****

Chim có tổ - người có tông, cũng như cây có cội - nước có nguồn, đấy là lẽ đương nhiên và cũng là niềm tự hào của muôn người, muôn loài.  Chăm sóc, bảo vệ, phát triển nòi giống, dòng tộc, thờ phụng tổ tiên, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông, của gia đình, họ tộc là bổn phận – trách nhiệm của các thế hệ nối tiếp nhau.

Vì lẽ trên và xét thấy việc biên soạn bổ sung phả tộc của ta chưa được một số gia đình quan tâm đúng mức, nếu để chậm trễ sẽ tiếp tục bị thất lạc. Căn cứ vào di chỉ, di huấn và những tư liệu hiện có, đối chiếu với thực tế phát triển đến giai đoạn hiện nay, chúng tôi gồm: Nguyễn Vàng (Cả) sinh năm 1917, đời thứ 13 phái Nhất và Nguyễn Hạnh Kiểm (Phước Kiểm) sinh năm 1946, đời thứ 13 phái Ba phối hợp lập phả đồ tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm để lưu lại cho con cháu biết được nguồn gốc của dòng tộc, thấy rõ vị trí – mối quan hệ giữa mình với những người khác trong hệ phái.

Nội dung gồm 3 phần chính:

- Phần thứ nhất: Tóm tắt nguồn gốc dòng tộc.

- Phần thứ hai: Phả đồ tộc và các chi - phái.

- Phần thứ ba: Những thông tin khác.

  Đây là phả đồ tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm, phạm vi trình bày và phổ biến chỉ giới hạn từ ngài khởi tổ Nguyễn Liễu về sau. Nhưng xin được kết nối phần Thượng phả để con cháu có cơ sở tìm hiểu về Đại tộc Nguyễn của mình. Vì tư liệu còn hạn hẹp và là lần đầu biên soạn theo sơ đồ hình cây nên khó tránh khỏi những sai sót. Đề nghị các vị cao niên, các bác, các cô chú, anh chị em, con cháu trong tộc họ cho ý kiến góp ý, bổ sung để từng bước chỉnh lý chính xác hơn. Khi đã được các vị đại diện gia tộc thông qua thì phả đồ này là phần nội dung quan trọng của phả tộc cần được gìn giữ, phổ biến và tiếp tục bổ sung cho sáng rạng mãi mãi muôn đời sau.

  Thật đáng thương chứ không phải là đáng trách nếu một người nào đó mà họ không hề biết gì về nguồn gốc của gia tộc. Mong rằng tất cả các gia đình, chi phái trong tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm phát triển thịnh đạt, chỉ bảo cho con cháu biết rõ mối quan hệ huyết thống của mình, giữ gìn nề nếp gia phong để rạng rỡ tổ tông, không thẹn với đời.

                              Đừng "thấy sang bắt quàng làm họ"

                              Không vì khó bỏ lạc tổ tông!

Mong quý vị góp ý để tiếp tục bổ sung phả tộc, chỉnh lý phả đồ này.

                             

 

 

Biên Tập

Nguyễn Vàng     Nguyễn Hạnh Kiểm

 

* Mời quý vị góp ý trực tiếp vào hộp thư này:
==> Nhập Tên vào ô: Tên hiển thị
==> Nhập Ý kiến đóng góp và Địa chỉ liên hệ vào ô: Nội dung
==> Sau đó bấm Gửi để gởi đi nội dung góp ý!

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP: 


 

 

Số người truy cập trang WEB:
Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Quang Tiền làng Bích Trâm - xã Điện Hòa - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người đại diện tộc Nguyễn Quang Tiền.
Để liên lạc, tìm hiểu thông tin xin vui lòng liên hệ email: nguyenhanhkiem@gmail.com.
Di động: 0913.481.333.
Website: nguyenhanhkiem.blogspot.com
Đà Nẵng, tháng 12 năm 2007.